Arkiver for 11. mai, 2011

Var idag invitert til å lede en økt om sosiale medier for alle rektorene i Fana og Ytrebygda bydel i Bergen. Hadde først en times presentasjon med spørsmål og kommentarer om emnet, før rektorene satt i grupper og diskuterte aktuelle problemstillinger knyttet til egen skole.

Her er disposisjonen min og presentasjonen:

  • hva er sosiale medier?
  • hvordan kan sosiale medier brukes profesjonelt – tar utg.pkt i personlige erfaringer
  • sosiale medier i et samfunssmessig perspektiv – eksempler
  • problematikk knyttet til barn (og voksnes) bruk av sosiale medier
  • retningslinjer Bergen kommune
  • hvordan vi har jobbet på Skranevatnet i forhold til foresatte og ansatte. Henvise til opplegg som kan brukes i undervisningen