Archive for the ‘Presentasjon’ Category

Mulitmodal læringsmiljø

Posted: 25. september, 2014 in Konferanse, Presentasjon, Skole

Presentasjon holdt på konferansen «Fremtidsrettede læringsarenaer», Bergen 250914.

Reklamer