Tema: sosiale medier

Publisert: 10. mars, 2011 i nettvett, Skole, sosiale medier

I forbindelse med foreldremøte for 8. og 9. trinn ved Skranevatnet skole, holdt jeg et innlegg om sosiale medier. Innlegget var ment som en introduksjon der jeg fokuserte på hvorfor jeg synes det er viktig at unge (og voksne) bruker sosiale medier, samt noen av de utfordringene som er knyttet til bruk av de nye mediene.

Økten ble etterfulgt av diskusjoner i klassene, der foreldre skulle komme frem til felles kjøreregler som de skulle bruke overfor elevene.

Her er presentasjonen som ble vist under møtet:

Reklame