Innlegg tagget ‘IKT-plan’

Noen IKT-tanker på en søndag…

Publisert: 13. april, 2008 i Skole
Stikkord:

Torsdag og fredag i denne uken var jeg så heldig å bli invitert til å delta på «Dei gode døma – praksis i den digitale skolen«. Hordaland fylkeskommune inviterte til en konferanse der fokus var å formilde tanker og praksis med digitale erfaringer i undervisningen.  Siden skolen jeg jobber på er med i prosjektet «Lærende nettverk» fikk vi anledning til å gå to stykker på denne samlingen.

Selv om jeg hadde hørt en del av foreleserne før, var det mye nyttig å dra med seg.

Kjell Atle Halvorsen fra NTNU poengterte at sammenlignet med andre land har vi høye ambisjoner og mye teknologi knyttet til IKT i skolen. Mens den faktiske bruken er liten og tradisjonell. Må bare si meg helt enig i denne oppfatningen. Har sett mange gullkantede IKT-planer som ikke er i nærheten av å bli gjennomført engang. Og kan vi rettferdiggjøre de enorme ressursene som er brukt til IKT-utstyr rundt omkring på skolene, når vi ser på hva utstyret blir brukt til?

Heldigvis blir eksemplene på god og nyttig bruk av digitale arbeidsmåter flere og hyppigere. Og jeg har en oppfatning av at det har skjedd en dreining der hovedfokuset var på utstyr og hvor mange elever pr maskin, til en bevisstgjøring omkring hvordan IKT kan brukes til å gi økt læring. Håper og tror at denne trenden vil forsterke og bre om seg.

Vi har på Skranevatnet skole jobbet med å utarbeide en ny IKT-plan dette skoleåret. Takket være at Ole Ekroll har valgt å la dette arbeidet bli en del av hans mappeelement i studiet IKT i læring ved Høgskulen på Stord, føler jeg at vi har fått gjort et grundig arbeid som er godt forankret i gjeldene teorier.

Det store og avgjørende punktet blir implementeringen av planen. Alle er skjønt enige om at kompetanseheving av personalet er helt avgjørende. Men hvordan få dette til på en slik måte at lærerne tar med seg den nye kunnskapen og benytter den bevisst i arbeidet med elevene?

Reklame