Innlegg tagget ‘skole planer’

Elever som får tildelt egen PC

Publisert: 10. november, 2008 i Skole
Stikkord:
Vi får stadig flere elever som gjennom vedtak får tildelt egen PC fra Hjelpemiddelsentralen. På Skranevatnet skole har vi hatt en diskusjon om hvordan vi best mulig skal ivareta disse elevene.
Det er utarbeidet 3 standardskriv som gir føringer for hvordan PC-bruken til disse elevene skal integreres i skolehverdagen. Under følger et notat som beskriver hvordan vi tenkte når vi laget planene.
Notatet er publisert direkte fra Google Dokumenter.
Notat vedr elever som får tildelt PC fra hjelpemiddelsentralen

Følgende skriv/ planer er utarbeidet:

 1. handlingsplan
  • oversikt over hva som skal gjøres når elev får PC
  • ansvarsavklaring
 1. til lærere som har eleven
  • avklare hvilke situasjoner PC skal benyttes og når den ikke skal benyttes
  • programmer som eleven skal benytte
  • forslag programmer som eleven og lærer kan benytte
  • oversikt over hvordan filer og innhold skal organiseres
 2. skriv hjem
  • hva PC-en skal brukes til
  • når PC skal benyttes og når den ikke skal brukes
  • organisering av innholdet på PC-en
  • forventninger til hjemmet


Grunnpakke
Skolen har ansvar for at følgende programmer blir installert (eller programmer med tilsvarende funksjon):

Funksjon
Program
Tekstbehandler Word (Microsoft) eller Writer (OpenOffice)
Regneark Excel (Microsoft) eller Calc (OpenOffice)
Presentasjon PowerPoint (Microsoft) eller Impress (OpenOffice)
Lydeditering Audacity
Videoredigering Movie Maker
Tankekart Freemind
Ordbok/ retteprogram – norsk LingDys (etter søknad til Hjelpemiddelsentralen)
Odrbok/ retteprogram – engelsk LingWrite (etter søknad til Hjelpemiddelsentralen)
Taleprogram CD Ord
Lese- og skrivetrening DrillPro
Billedbehandling og tegneprogram Gimp
Lydbok Amis
Touch-program 10 fingre
Reklame