Innlegg tagget ‘youtube’

Det er stadig flere som tar i bruk egenproduserte videoer i undervisningen. For et drøyt år siden ble jeg gjort oppmerksom på to lærere i USA, Jonathan Bergenmann og Aaron Sams, som har gjort seg mange erfaringer med vodcasts. De har lansert en egen metode som de kaller Flipped Classroom – eller omvendt undervisning som er blitt det uoffisielle norske begreptet.

Kort fortalt går det ut på at elevene gjennomgår nytt stoff ved hjelp av videoforelesninger hjemme, for så å bruke tiden på skolen til å jobbe mer med stoffet. Fordelene er at elevene kan jobbe i sitt eget tempo – pause, spole tilbake eller se en video flere ganger. På skolen blir lærer mer frigjort til å gå rundt og veilede elevene og det er også rom for at elevene kan bruke mer tid til å jobbe aktivt og gjerne med praktiske oppgaver på skolen.

Min gode kollega, Robert Eide, bruker mye videoer i matematikk-undervisningen. Han deler disse via YouTube, og jeg har samlet de på skolens wiki. Pr dags dato er det over 40 videoer fra emnene Tall og algebra og Geometri. Alle videoene er fritt tilgjengelig dersom andre ønsker å bruke disse.

Her er et eksempel på en video:

Andre ressurser:
The Flipped Class Network
Vodcasting and the Flipped Classroom
Khan Academy
Omvendt undervisning, Del og Bruk
Omvendt undervisning

Reklame